Disclaimer voor MPAKT Coaching

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 30/05/2023.

MPAKT Coaching, gevestigd te Oostendse steenweg 148A, 8000 Brugge – België, is niet verantwoordelijk voor acties van gebruikers op basis van de informatie op deze website, zoals toegelicht in deze disclaimer.

Contactinformatie:
Oostendse steenweg 148A
8000 Brugge, België
train@mpakt.be

Algemeen

Alle informatie op deze website – https://www.mpakt.be/ – is ter goeder trouw gepubliceerd en is uitsluitend bedoeld ter informatie. MPAKT Coaching biedt geen absolute garanties met betrekking tot de volledigheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens vermeld op haar website. Elke actie die u als bezoeker onderneemt op basis van de informatie op deze website wordt beschouwd als een actie op eigen risico. Prijzen en producten op de website van MPAKT Coaching kunnen verschillen van de werkelijkheid. MPAKT Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke verliezen en / of schade in verband met het gebruik van onze website.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten op de website, informatie, toepassingen van interactieve aard, foto’s, … horen toe aan MPAKT Coaching en zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van een deel of geheel van deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook naar vorm of inhoud zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van MPAKT Coaching, zal worden vervolgd burgerlijk en strafrechterlijk.

Links naar externe websites

U kunt via onze website andere websites bezoeken door hyperlinks naar externe websites te volgen. Hoewel MPAKT Coaching ernaar streeft haar website uitsluitend van kwalitatieve links te voorzien, hebben wij geen controle over de (aard van de) inhoud van deze websites. Links naar externe websites kunnen niet worden beschouwd als een aanbeveling voor de inhoud van deze websites. De eigenaar (s) en / of inhoud van deze websites kunnen onaangekondigd veranderen voordat MPAKT Coaching de mogelijkheid heeft om de relevante (slechte) link te verwijderen.
Houd er rekening mee dat zodra u de website van MPAKT Coaching verlaat, andere websites hun eigen privacybeleid en -voorwaarden hebben. MPAKT Coaching heeft hier geen controle over. Het wordt aanbevolen om de algemene voorwaarden en het privacybeleid van dergelijke sites te bekijken voordat u een overeenkomst sluit of informatie beschikbaar stelt.

Toestemming

Door onze website te gebruiken, geeft u aan deze disclaimer te hebben gelezen en aanvaard.